Oferty dla Bibliotek i Szkół

SZKOLENIA STACJONARNE I ON -LINE 

W związku z sytuacją epidemiczną (COVID-19) obecnie prowadzę szkolenia i warsztaty w formie on-line. Poniżej znajdują się niektóre tematy szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz rodziców i uczniów.                                                                                                                                                                                                                                                                    SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ

1.   Zażegnać konflikt.

Sposoby identyfikacji, przeciwdziałania oraz konstruktywnego wykorzystania sytuacji spornych, konfliktowych czy antagonizmów na terenie i w związku z działalnością placówki oświatowej.

2.   Uczniowie, nauczyciele, rodzice – sprzymierzeńcy w edukacji.

Główne kierunki działań wspierających skuteczną współpracę placówki edukacyjnej z uczniami oraz ich środowiskiem domowym.

3. Żeby im się chciało chcieć.

Techniki motywowania dzieci do zdobywania wiedzy z elementami teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

4. Dzieci cyberprzestrzeni – wyzwania dla pedagogów i rodziców w dobie nowych technologii.

WYKŁADY I WARSZTATY dla rodziców.

1. Mądrze kochać i wychowywać — rozmowy z dzieckiem.

2. Wychowanie w dobrym stylu — rodzinny savoir-vivre.

3. Czy wiesz, kim jest twoje dziecko? – jak w wychowaniu wykorzystywać wiedzę o rozwoju człowieka.

4. Kiedy dziecko mówi „Nie!”, czy to dobrze, czy to źle? – Asertywność czy nieposłuszeństwo?

5. Nie ma dzieci, są ludzie – wychowanie i edukacja w duchu wzajemnego szacunku i wsparte na wartościach.

6. 24 godziny z życia rodziny — czyli jak dobrze spędzać ze sobą czas?

7. Autorytet rodzica/nauczyciela – jak go zdobyć, utrzymać i wzmacniać.

8. Dzieci cyberprzestrzeni – wyzwania dla pedagogów i rodziców w dobie nowych technologii.

9. Net Survival. Nie bądź głupi, nie daj się złowić – nowoczesne i bezpieczne zachowania się w środowisku Sieci internetowej, mediów i portali społecznościowych.

10. Dziecko zdolne, dziecko wybitne — praca z utalentowanym uczniem.

11. Literatura dla dzieci i młodzieży – czyli rozmowy na trudne tematy

12. Przedszkole i szkoła – czyli rozmowy o dobrej edukacji.

13. PEGI — co nauczyciel o internecie i grach wiedzieć powinien.

14. Jak wychować miłośnika książek?

15. Dziecko swoje prawa ma — o prawach dziecka.